Skip to main content
Πιστοποιηση Πολυτιμων Λιθων

Πιστοποίηση Πολύτιμων Λίθων

Η ‘Πιστοποίηση’ ως όρος στα ελληνικά συνδέεται με έγγραφα στοιχεία που προκύπτουν από αρχείο κρατικής υπηρεσίας και σφραγίζονται για την εγκυρότητά τους (δηλαδή αναφέρεται σε ένα αναμφισβήτητο γεγονός π.χ Πιστοποιητικό Γέννησης κλπ ).
Ο όρος ‘Πιστοποιητικό πολύτιμων λίθων’ από την άλλη πλευρά, κατά τη γνώμη μας ίσως δεν είναι ο πλέον δόκιμος όρος, δεδομένου ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την ίδια έννοια. Παρόλα αυτά η λέξη πιστοποιητικό ή πιστοποίηση, χρησιμοποιείται ως εμπορικός όρος που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά της κοσμηματοποιίας για την καλύτερη επικοινωνία πελατών και εμπόρων ως μέσο διασφάλισης της συναλλαγής.
Κυκλοφορούν φυσικά και άλλοι όροι στην αγορά όπως Εγγύηση, Γκαραντί (Warranty) κτλ. που εμφανίζονται ως μικρές κάρτες ή μικρά βιβλιαράκια συμπληρωμένα με διάφορα χαρακτηριστικά του προϊόντος της κάθε επιχείρησης.
Οι όροι αυτοί όμως αφορούν την εγγύηση της εκάστοτε συναλλαγής προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πιστοποίηση χαρακτηριστικών του προϊόντος όπως οι γεμμολογικές* έγκυρες γνωματεύσεις - γραπτές αναφορές (που στηρίζονται στο διεθνές γεμμολογικό δίκαιο).
Όταν μιλάμε για ‘πιστοποιητικό’ πολύτιμων λίθων στην ουσία αναφερόμαστε σε μια γραπτή γεμμολογική* αναφορά/έκθεση (που αποτυπώνει μια γνωμάτευση σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή) και εξειδικευμένα (αμερόληπτα!) δηλώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός πολύτιμου λίθου αφού έχει προηγηθεί ο συνδυασμός επιστημονικού ελέγχου με τη χρήση γεμμολογικών* οργάνων (ειδικά εργαστηριακά μηχανήματα) και εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο από πτυχιούχους γεμμολόγους!
Το πιστοποιητικό ενός πολυτίμου λίθου λοιπόν είναι σημαντικό και έχει καθοριστική σημασία για την μετέπειτα εμπορική πορεία του πολύτιμου λίθου (Μεταπώληση, Ασφάλιση κτλ.)
Αξίζει να επισημάνουμε ότι στο κείμενο της πιστοποίησης δεν αναγράφεται ποτέ η χρηματική αξία του εκτιμώμενου πολύτιμου λίθου (αυτό είναι εργασία του εμπόρου) παρά μόνο η αυθεντικότητα και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του (πχ. στο διαμάντι τα γνωστά 4 C’s.)
Η εταιρία All About Diamonds συμμετέχει σε γεμμολογικά συνέδρια, ενημερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις στα θέματα εκτιμήσεων πολύτιμων λίθων και συνεργάζεται με τα πλέον αναγνωρισμένα Διεθνή Γεμμολογικά Ινστιτούτα εντός και εκτός Ελλάδας, για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών τα τελευταία χρόνια.
Αυτή η εξειδικευμένη γνώση σε συνδυασμό με τη πολυετή εμπειρία, μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους πελάτες μας, κατάλληλες προτάσεις για την ασφαλέστερη κατοχύρωση των πολυτίμων αντικειμένων τους καθώς και έγκυρες πιστοποιήσεις.

*Γεμμολογία… μια λέξη που για τους περισσότερους είναι άγνωστη!

Είναι ένας επιστημονικός κλάδος που έχει εξελιχθεί από την Ορυκτολογία, και είναι, από τα σημαντικότερα τμήματα της Γεωλογίας. Η Γεμμολογία λοιπόν είναι η Επιστήμη που ασχολείται με τους πολύτιμους λίθους και στην ευρύτερη έννοια με οτιδήποτε πολύτιμο! Η λέξη προέρχεται από τον Αγγλοσαξονικό αντίστοιχο όρο Gemmology, παράγωγο της λέξης Gem, που προέρχεται από το λατινικό Gemma, που σημαίνει οφθαλμός φυτού ή την λατινική λέξη παράγω.
Ο όρος Gem αναφέρεται σε κάθε υλικό (Ορυκτό Λίθο, Ξύλο, Όστρακο, Απολίθωμα, Οργανική ουσία κλπ.) το οποίο είναι πολύτιμο λόγω της σπανιότητας, της μοναδικότητας, της ομορφιάς, της επεξεργασίας του και ενίοτε της παλαιότητάς του! Το βάρος των διαμαντιών, όπως όλων των πολύτιμων λίθων, μετριέται σε καράτια με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων (οι ηλεκτρονικές ζυγαριές σήμερα δίνουν με ακρίβεια 3 δεκαδικά ψηφία). Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα κουκούτσια των χαρουπιών (carob) έχουν όλα περίπου το ίδιο βάρος (0,2 γρ.) και γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν σαν μία σταθερά στο ζύγισμα πολύτιμων λίθων.
Από αυτά τα σποράκια προέκυψε το «καράτι» (η λέξη «κιράτ», σημαίνει «σπόρος» στα αραβικά), η γνωστή μονάδα μέτρησης βάρους των πολύτιμων λίθων. Κατ’ άλλους η λέξη «καράτι» προέρχεται και από την άλλη ονομασία του χαρουπιού, που λέγεται, και «κέρατο» ή «ξυλοκέρατο».
Προκειμένου να αξιολογηθεί χρωματικά ένα διαμάντι συγκρίνεται με πρότυπα διαμάντια συγκεκριμένης χροιάς και κατατάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία. Υπάρχουν διάφορα συστήματα χρωματικής κατάταξης διαμαντιών τα οποία έχουν μετατραπεί με τη πάροδο του χρόνου.
Τα επικρατέστερα συστήματα παγκοσμίως είναι δύο: του GIA και της CIBJO. Ο όρος "καθαρότητα" ίσως δεν είναι ο πλέον δόκιμος, δεδομένου ότι κανένα διαμάντι δεν είναι "βρώμικο"! Απλά, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των διαμαντιών στο εσωτερικό της Γης, και κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης (υπάρχει ανομοιογένεια συνθηκών σε αυτά τα βάθη) και προσχωρούν "διάφορα" στο εσωτερικό τους με τη μορφή εγκλείστων.
Τα έγκλειστα αυτά στην ουσία, είναι απλά αποτυπώματα της φύσης (γι’ αυτό είναι μοναδικό το κάθε διαμάντι!) και χρησιμεύουν ως διαγνωστικά στοιχεία της προέλευσης του διαμαντιού. Σ’ οποιοδήποτε φυσικό Διαμάντι, όσο και αν αυτό θεωρείται "καθαρό", υπάρχουν πάντοτε έγκλειστα (inclusions). Ο βαθμός στον οποίο τα έγκλειστα (ως θέση, ποσότητα, χαρακτήρα κτλ.) μειώνουν τις οπτικές ιδιότητες των διαμαντιών είναι καθοριστικός στην ποιοτική τους κατάταξη.
Η ποιοτική τους κατάταξη (καθαρότητα) γίνεται με μεγέθυνση 10x (Φακός) κάτω από κατάλληλες συνθήκες φωτισμού και είναι αποκλειστική εργασία πτυχιούχων Γεμμολόγων!
Τα επικρατέστερα συστήματα κατάταξης παγκοσμίως είναι δύο: του GIA και της CIBJO. Σχετικός Πίνακας Κατάταξης Καθαρότητας των Διαμαντιών (GIA). Η κοπή (Cut Grade) ενός διαμαντιού καθορίζει την λάμψη του. Με απλά λόγια, όσο καλύτερα είναι κομμένο ένα διαμάντι, τόσο μεγαλύτερη λάμψη θα έχει!
Η κοπή είναι το μοναδικό από τα τέσσερα χαρακτηριστικά της ποιοτικής κατάταξης των διαμαντιών που εξαρτάται αποκλειστικά από τον "άνθρωπο". Όσο πιο καλές είναι οι αναλογίες (%) και η συμμετρία κοπής, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα! Με συνέπεια την εσωτερική ανάκλαση, τη μέγιστη δυνατή λαμπρότητα και το μέγιστο δυνατό διασκεδασμό του φωτός!
Η κοπή (Cut) αξιολογείται συνήθως ως πολύ καλή (Very Good), καλή (Good), μέτρια (Fair) και πτωχή (Poor). Άρα, η κοπή είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός διαμαντιού και αποτελεί το σπουδαιότερο στάδιο επεξεργασίας γενικά για τους πολύτιμους λίθους, γιατί έτσι παίρνουν την τελική τους μορφή και αναδεικνύεται η ομορφιά τους!

Στην εταιρία All About Diamonds® σας παρέχουμε αυτές τις εξειδικευμένες υπηρεσίες γεμμολογίας και αδαμαντολογίας, υπηρεσίες που ταυτοποιούν και πιστοποιούν διαμάντια, πολύτιμους λίθους και πολύτιμα κοσμήματα. Αν θέλετε λοιπόν να είστε σίγουροι για τους πολύτιμους λίθους, τα διαμάντια και τα κοσμήματα που έχετε στην κατοχή σας, ελάτε σε εμάς που διαθέτουμε την κατάλληλη γνώση και συνεργαζόμαστε με τα πλέον αναγνωρισμένα Διεθνή Γεμμολογικά εργαστήρια εντός και εκτός Ελλάδας για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών τα τελευταία χρόνια.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η πιστοποίηση διαμαντιού;

Το πιστοποιητικό διαμαντιού είναι μία τυπωμένη έκθεση, η οποία βασίζεται στη Γεμμολογική ανάλυση (με ειδικά γεμμολογικά όργανα) μιας συγκεκριμένης πέτρας. Συνήθως διατίθεται από ανεξάρτητο εργαστήριο, πιστοποιημένο από γεμμολόγους.

Τι θα σας προσφέρει το πιστοποιητικό;

Το πιστοποιητικό καταγραφεί τα «4 C» του διαμαντιού σας: το Χρώμα (Colour), την καθαρότητα (Clarity), το βάρος σε καράτια (Carat) και την περιγραφή του σχήματος/Κοπή (Cut), με τις μετρήσεις του διαμαντιού π.χ. το βάθος σε ποσοστά, την ποιότητα λάμψης και τη συμμετρία. Θα πρέπει επίσης να αναφέρει χαρακτηριστικά όπως ο φθορισμός ή τυχόν ατέλειες. Τέλος, το πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές σχέδιο του διαμαντιού.

Γιατί να επενδύσετε στην εξασφάλιση ενός Πιστοποιητικού για το Διαμάντι σας;

Το πιστοποιητικό τεκμηριώνει στον αγοραστή ενός διαμαντιού την ποιότητα και την αυθεντικότητα της πέτρας του. Για όσους δεν είναι ειδικοί, η βεβαίωση αυτή επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση και σύγκριση. Επιπλέον, αν θελήσετε να μεταπωλήσετε κάποια στιγμή την πέτρα σας, το πιστοποιητικό σάς παρέχει την απαραίτητη σφραγίδα γνησιότητας, προκειμένου να εξασφαλίσετε μια δίκαιη τιμή. Ακόμη, είναι απαραίτητο στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασφαλίσετε το κόσμημα. Η διαδικασία πιστοποίησης μπορεί να διαρκέσει μία με δύο εβδομάδες και η τιμή ποικίλλει, ανάλογα με το βάρος του πολύτιμου λίθου.
Τα περισσότερα εργαστήρια στο εξωτερικό χρεώνουν περίπου 100 δολάρια ανά καράτι. Οι μεταβολές της αγοράς έχουν αυξήσει τη ζήτηση για αξιόπιστες ταξινομήσεις και εκθέσεις αξιολόγησης από εξαιρετικά αξιόπιστες Οργανώσεις/Ινστιτούτα. Η πλειοψηφία των πολύτιμων λίθων καλής ποιότητας συνοδεύεται από γεμμολογικές γνωματεύσεις. Το πιστοποιητικό βοηθά ουσιαστικά στη μεταπώληση ενός κοσμήματος και απαντά στις ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητά του. Είναι αυτό, που επιτρέπει σε κάποιον να αγοράζει και να πουλά με μεγαλύτερη σιγουριά!

Η Πιστοποίηση έχει επίδραση στην τιμή;

Ναι και όχι. Συνήθως, ένα κόσμημα δεν είναι επώνυμο και δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η προέλευση και η ιστορία του. Ο αγοραστής συχνά δεν γνωρίζει πού πιστοποιήθηκε η πέτρα, ποιος την εξήγαγε, ποιος την γυάλισε, ή το όνομα του αρχικού πωλητή. Το μόνο έγγραφο, το οποίο ταξιδεύει με το κόσμημα, είναι το πιστοποιητικό.
Όπως αναφέρει το IGI, είναι ένα «διαβατήριο για τους πολύτιμους λίθους σας». Έτσι, παρά το γεγονός ότι ένα πιστοποιητικό δεν μπορεί να αυξήσει την αξία ενός συγκεκριμένου κομματιού, μπορεί να διασφαλίσει το ότι η πέτρα δεν θα υποτιμηθεί, ούτε θα αμφισβητηθεί η αυθεντικότητά της. Αυτό καθιστά το πιστοποιητικό ένα ΠΟΛΥΤΙΜΟ έγγραφο!

Πώς να προμηθευτείτε ένα Πιστοποιητικό;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία All About Diamonds® για περαιτέρω γεμμολογικές πληροφορίες.
Γιώργος Κ. Κιάμος Πρόεδρος Ερευνητικού και Μορφωτικού Συλλόγου Γεμμολόγων Ελλάδος.

Αμερικανικό Γεμμολογικό Ινστιτούτο

Το GIA ανέπτυξε το πρώτο διεθνώς αποδεκτό Σύστημα Βαθμονόμησης διαμαντιών. Παρουσίασε πρώτο την Έκθεση Βαθμολόγησης και έθεσε τα πρότυπα κριτήρια για την τεκμηρίωση της ποιότητας διαμαντιών σε όλον τον κόσμο. Το Εργαστήριο του GIA επιμελείται τις εκθέσεις για την πλειοψηφία των διαμαντιών υψηλής ποιότητας άνω του ενός καρατίου. Είναι συνήθως αυτό, που εξετάζει τις πιο σπάνιες πέτρες του κόσμου, όπως το περίφημο «διαμάντι της ελπίδας».
Προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του ως ένας αμερόληπτος κριτής των πολύτιμων λίθων, το GIA δεν συμμετέχει στην αγορά, πώληση ή την εκτίμηση πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων. Στις εκθέσεις του GIA δεν αναφέρεται οποιαδήποτε εκτιμώμενη χρηματική αξία. Η έκθεση του GIA περιγράφει το βάρος ενός διαμαντιού, το κόψιμο (σε διαστάσεις), το φινίρισμα, τον βαθμό χρώματος, τον φθορισμό και τον βαθμό καθαρότητας. Εκτός από τις παραπάνω βασικές ενδείξεις, εμπεριέχει κάποια σχόλια, που περιγράφουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λίθου.

Αμερικανική Γεμμολογική Εταιρεία

Τα εργαστήρια AGS εξυπηρετούν ένα διεθνές πελατολόγιο, αποτελούμενο από αντιπροσώπους λιανικής πώλησης κοσμημάτων, προμηθευτών χονδρικής, κόπτες διαμαντιών και κατασκευαστές. Το έγγραφο ποιότητας της AGS ή DQD, παρέχει βαθμονόμηση της ποιότητας κοπής για στρογγυλά διαμάντια, καθώς και πληροφορίες σχετικές με τα 4 C της ταξινόμησης των διαμαντιών.H βαθμολογία καταρτίζεται με βάση μία κλίμακα από 0 έως 10.

Ευρωπαϊκό Γεμμολογικό Εργαστήριο

Το EGL έχει καθορίσει, με τυποποιημένες διαδικασίες, τα διεθνή κριτήρια για την ακριβή και συνεπή πιστοποίηση των διαμαντιών. Τα πιστοποιητικά EGL έχουν παγκόσμια ισχύ και αναγνώριση. Οι κύριοι πελάτες τους είναι χονδρέμποροι διαμαντιών, έμποροι, κατασκευαστές και τεχνίτες. Το EGL δεν εμπορεύεται διαμάντια ή πολύτιμους λίθους, παρά είναι εντελώς ανεξάρτητο από οποιονδήποτε φορέα πώλησης.
Το Πιστοποιητικό καταγράφει όλες τις πληροφορίες, που αφορούν το διαμάντι, όπως το βάρος, το σχήμα, το κόψιμο, τον βαθμό χρώματος, τον βαθμό καθαρότητας, τις μετρήσεις, αναλογίες, το φινίρισμα, τη φωτεινότητα καθώς και άλλες φυσικές ιδιότητες και τη σχεδίαση. Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, μπορεί η πέτρα να είναι σφραγισμένη σε ειδική θήκη (κάψουλα), που φέρει την περιγραφή και τον αριθμό πιστοποιητικού. Κάποιες φορές ο κωδικός πιστοποίησης αναγράφεται μικροσκοπικά και πάνω στο διαμάντι με λέιζερ (girdle).
Η σταθερή αυτή σφραγίδα επιβεβαιώνει ότι το συνοδευτικό πιστοποιητικό συμφωνεί με το προς πώληση διαμάντι. Το EGL πιστοποιητικό είναι μια συμπυκνωμένη έκθεση, η οποία καταγράφει το βάρος σε καράτια, την ποιότητα χρώματος, τον βαθμό καθαρότητας και το διάγραμμά του. Βάσει της εν λόγω έκθεσης καθορίζεται η τιμή αγοράς ή πώλησης ενός διαμαντιού.

Ανώτατο Συμβούλιο Διαμαντιών

Το μη κερδοσκοπικό Ανώτατο Συμβούλιο Διαμαντιών είναι ο επίσημα αναγνωρισμένος εκπρόσωπος εμπορίας διαμαντιών του Βελγίου. Το πιστοποιημένο εργαστήριο HRD έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια πιστοποίησης διαμαντιών στον κόσμο. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει μια πλήρη περιγραφή της ποιότητας του διαμαντιού, συμπεριλαμβανομένου του σχήματος, του βάρους, της καθαρότητας, του φθορισμού, του βαθμού χρώματος, των μετρήσεων, των αναλογίων και του φινιρίσματος ποιότητας και συμπληρώνεται, όπου αυτό είναι απαραίτητο, με επιπλέον σχόλια.

Διεθνές Γεμμολογικό Ινστιτούτο

Το προσωπικό του IGI αριθμεί περισσότερα από 300 μέλη, που παρουσιάζουν πάνω από 450.000 εκθέσεις ετησίως. Το IGI εκπονεί τρεις διαφορετικές πιστοποιήσεις: την Έκθεση διαμαντιού, την Έκθεση Ταυτοποίησης και την Έκθεση Εκτίμησης Πληροφοριών. Όλες αυτές οι εκθέσεις πιστοποιούν την αυθεντικότητα ενός διαμαντιού.
Παρέχουν αξιόπιστη και ακριβή δήλωση της ταυτότητας του λίθου, τον οποίο βαθμολογούν βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος. Λεπτομέρειες αυτών των αναφορών περιλαμβάνουν το βάρος, τις μετρήσεις, το σχήμα, το κόψιμο, το φινίρισμα, τις αναλογίες, την καθαρότητα, τον φθορισμό και το χρώμα. Για την περαιτέρω περιγραφή του λίθου, προστίθεται μια φωτογραφία που δείχνει τις λεπτομέρειές του.
Κατόπιν αιτήματος, το IGI μπορεί να σφραγίσει τις πέτρες σε ένα κουτί με το μικροφίλμ της αρχικής έκθεσης, ώστε να διασφαλίζεται στον κοσμηματοπώλη και τον αγοραστή, ότι συγκεκριμένη γεμμολογική έκθεση αντιστοιχεί στο εν λόγω το κόσμημα. Η Έκθεση Εκτίμησης αναφέρει την εκτιμώμενη λιανική αξία αντικατάστασης για ασφαλιστικούς σκοπούς, διατυπωμένη σε δολάρια ΗΠΑ, ευρώ, ή άλλα διεθνή νομίσματα.


Χρειάζεστε Βοήθεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας 210 6121870
Ή στείλτε email στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σελίδα Επικοινωνίας

Θα σας απαντήσουμε άμεσα!